facebook

xyndata

Search
Close this search box.

Ochrana dat

úvod

V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vám rádi vysvětlili, jaké typy vašich osobních údajů (dále také jen „údaje“) zpracováváme, pro jaké účely a v jakém rozsahu. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů, které provádíme, a to jak v souvislosti s poskytováním našich služeb, tak zejména na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a v rámci externích online přítomností, jako jsou naše profily na sociálních médiích (dále společně označované jako jako „online nabídka“).

Použité termíny nejsou specifické pro pohlaví.

Od 23. května 2021

Přehled obsahu

Odpovědná osoba

Patrik Tesar
xyndata sro
Braunerova 563/7
CZ-180 00 Praha – Libeň

Emailová adresa: info@xyndata.com .

Otisk: https://xyndata.com/imprint .

Přehled zpracování

Následující přehled shrnuje typy zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování a odkazuje na subjekty údajů.

Druhy zpracovávaných údajů

 • Data událostí (Facebook) („data událostí“) jsou data, která lze z nás přenést na Facebook, například prostřednictvím pixelů Facebooku (prostřednictvím aplikací nebo jinými způsoby) a vztahují se k lidem nebo jejich činům; Data zahrnují například informace o návštěvy webových stránek, interakce s obsahem, funkcemi, instalace aplikací, nákupy produktů atd .; data událostí jsou zpracovávána za účelem vytváření cílových skupin pro obsah a reklamní informace (vlastní publika); data událostí neobsahují skutečný obsah (například písemné komentáře), žádné přihlašovací údaje a žádné kontaktní informace (tj. žádná jména, e-mailové adresy a telefonní čísla). Facebook smaže údaje o událostech maximálně po dvou letech od vytvoření cílové skupiny po odstranění našeho účtu na Facebooku).
 • Údaje o inventáři (např. Jména, adresy).
 • Údaje o obsahu (např. Záznamy v online formulářích).
 • Kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla).
 • Meta / komunikační data (např. Informace o zařízení, IP adresy).
 • Údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu).
 • Údaje o smlouvě (např. Předmět smlouvy, doba trvání, kategorie zákazníka).
 • Údaje o platbě (např. Bankovní údaje, faktury, historie plateb).

Kategorie subjektů údajů

 • Zaměstnanci (např. Zaměstnanci, uchazeči, bývalí zaměstnanci).
 • Obchodní a smluvní partneři.
 • Zainteresované osoby.
 • Komunikační partner.
 • Zákazníci.
 • Uživatelé (např. Návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

Účely zpracování

 • Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.
 • Měření konverzí (měření účinnosti marketingových opatření).
 • Kancelářské a organizační postupy.
 • Přímý marketing (např. E-mailem nebo poštou).
 • Zpětná vazba (např. Sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře).
 • Marketing.
 • Žádosti o kontakt a komunikaci.
 • Profily s informacemi o uživateli (tvorba uživatelských profilů).
 • Remarketing.
 • Poskytování smluvních služeb a zákaznických služeb.
 • Řízení a zodpovídání dotazů.
 • Tvorba cílové skupiny (určení cílových skupin relevantních pro marketingové účely nebo jiný výstup obsahu).

Příslušné právní základy

Níže naleznete přehled právních základů GDPR, na nichž při zpracování osobních údajů zakládáme. Vezměte prosím na vědomí, že kromě ustanovení GDPR mohou platit národní předpisy o ochraně osobních údajů vaší nebo naší země pobytu nebo bydliště. Pokud jsou v konkrétních případech relevantní konkrétnější právní základy, budeme vás o tom informovat v prohlášení o ochraně údajů.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. A. GDPR) – Subjekt údajů dal souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel nebo pro několik konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) – Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření, která se provádějí na žádost subjektu údajů
 • Zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. C. GDPR) – Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které odpovědná osoba podléhá.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F GDPR) – Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetí strany, pokud to nepřeváží zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními požadavky, s přihlédnutím k současnému stavu techniky, nákladům na implementaci a druhu, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i různým pravděpodobnostem výskytu a rozsahu ohrožení práv a svobod fyzických osob k zajištění úrovně ochrany odpovídající riziku.

Opatření zahrnují zejména zabezpečení důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat kontrolou fyzického a elektronického přístupu k datům, jakož i přístupu, vstupu, přenosu, zajištění dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme stanovili postupy, které zajišťují výkon práv subjektů údajů, mazání údajů a reakce na jejich ohrožení. Dále považujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany údajů, a to prostřednictvím technologického designu a výchozího nastavení vhodného pro ochranu údajů.

Předávání osobních údajů

V rámci našeho zpracování osobních údajů se může stát, že jsou údaje předány jiným orgánům, společnostem, právně nezávislým organizačním jednotkám nebo osobám nebo jim budou sděleny. Příjemci těchto údajů mohou být například poskytovatelé služeb pověřených úkoly IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu integrovaných do webové stránky. V takovém případě dodržujeme zákonné požadavky a zejména uzavíráme příslušné smlouvy nebo dohody, které slouží k ochraně vašich údajů s příjemci vašich údajů.

Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. Mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo zpracování v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním nebo předáváním údajů jiným osob, úřadů nebo společností, to se děje pouze v souladu s právními požadavky.

S výhradou výslovného souhlasu nebo smluvně či zákonem požadovaného přenosu zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, smluvním závazkem prostřednictvím takzvaných standardních ochranných doložek Evropské komise, za přítomnosti certifikací nebo závazné vnitřní předpisy o ochraně údajů (čl. 44 až 49 GDPR, informační stránka Evropské komise: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Používání cookies

Cookies jsou textové soubory, které obsahují data z navštívených webových stránek nebo domén a jsou ukládány v počítači uživatele prohlížečem. Cookie se primárně používá k ukládání informací o uživateli během nebo po jeho návštěvě online nabídky. Uložené informace mohou zahrnovat například nastavení jazyka na webu, stav přihlášení, nákupní košík nebo umístění, kde bylo video zobrazeno. Pojem cookies také zahrnuje další technologie, které plní stejné funkce jako cookies (např. Když jsou informace o uživateli ukládány pomocí pseudonymních online identifikátorů, známých také jako „ID uživatele“)

Rozlišují se následující typy souborů cookie a funkcí:

 • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): Dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online službu a zavře svůj prohlížeč.
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Lze například uložit stav přihlášení nebo zobrazit preferovaný obsah přímo, když uživatel znovu navštíví web. Zájmy uživatelů, kteří se používají k měření dosahu nebo k marketingovým účelům, lze také uložit do takového souboru cookie.
 • Soubory cookie první strany: Soubory cookie první strany nastavujeme my.
 • Soubory cookie třetích stran (také: cookies třetích stran) : Soubory cookie třetích stran používají hlavně ke zpracování informací o uživateli inzerenti (tzv. Třetí strany).
 • Nezbytné (také: základní nebo naprosto nezbytné) cookies: Na jedné straně mohou být soubory cookie naprosto nezbytné pro provoz webové stránky (např. Pro uložení přihlašovacích údajů nebo jiných vstupů uživatelů nebo z bezpečnostních důvodů).
 • Statistiky, marketing a personalizace cookies : Kromě toho se soubory cookie obvykle používají také v kontextu měření dosahu a když jsou v uživatelském profilu na jednotlivých webových stránkách uloženy zájmy uživatele nebo jeho chování (např. Prohlížení určitého obsahu, používání funkcí atd.) Takové profily se používají k zobrazení například obsahu, který odpovídá jejich potenciálním zájmům. Tento proces se také označuje jako „sledování“, tj. Sledování potenciálních zájmů uživatelů. Pokud používáme cookies nebo „sledovací“ technologie, budeme vás informovat samostatně v našem prohlášení o ochraně údajů nebo v souvislosti se získáním souhlasu.

Poznámky k právním základům: Právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje pomocí cookies, závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. V takovém případě a vy souhlasíte s použitím cookies, právním základem pro zpracování vašich údajů je deklarovaný souhlas. V opačném případě budou údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. V komerčním provozu naší online nabídky a jejím vylepšování) nebo v případě, že je používání souborů cookie nezbytné, na základě plnění našich smluvních povinností.

Doba skladování: Pokud vám neposkytneme žádné výslovné informace o době trvání trvalých souborů cookie (např. V souvislosti s tzv. Přihlášením souborů cookie), předpokládejte, že doba uložení může být až dva roky.

Obecné informace o zrušení a námitce (opt-out): V závislosti na tom, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte možnost kdykoli svůj souhlas odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů pomocí technologií cookies (souhrnně označováno jako „opt-out“). Svou námitku můžete nejprve vysvětlit pomocí nastavení svého prohlížeče, např. Deaktivací používání cookies (což může také omezit funkčnost naší online nabídky). Námitku proti používání souborů cookie pro účely online marketingu lze vznést také pomocí různých služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím webových stránek https://optout.aboutads.info a https://www.youronlinechoices.com/ být vysvětleno. Kromě toho můžete obdržet další oznámení námitek v souvislosti s informacemi o poskytovatelích služeb a použitých cookies.

Zpracování údajů o cookies na základě souhlasu : Používáme postup pro správu souhlasu se soubory cookie, v jehož rámci lze získat a spravovat a spravovat uživatelé souhlas uživatele s používáním cookies nebo zpracováním a poskytovatelem uvedeným v souvislosti s postupem správy souhlasu se soubory cookie být zrušeno. Prohlášení o souhlasu se ukládá, abyste nemuseli znovu opakovat dotaz a mohli prokázat souhlas v souladu se zákonnou povinností. Ukládání může probíhat na straně serveru a / nebo v souboru cookie (tzv. Opt-in cookie nebo pomocí srovnatelných technologií), aby bylo možné přiřadit souhlas uživateli nebo jeho zařízení. S výhradou jednotlivých informací o poskytovatelích služeb správy souborů cookie platí následující informace: Doba uložení souhlasu může být až dva roky. Pseudonymní identifikátor uživatele je vytvořen a uložen s časem souhlasu, informacemi o rozsahu souhlasu (např. Jaké kategorie cookies a / nebo poskytovatelů služeb) a také o použitém prohlížeči, systému a koncovém zařízení.

 • Zpracované datové typy: Údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta / komunikační data (např. Informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. Návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. A) GDPR), legitimní zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).

Obchodní služby

Údaje od našich smluvních a obchodních partnerů, např. Zákazníků a zúčastněných stran (souhrnně označovaných jako „smluvní partneři“), zpracováváme v rámci smluvních a srovnatelných právních vztahů, jakož i souvisejících opatření a v rámci komunikace se smluvními partnery ( nebo předsmluvní), např. odpovídat na dotazy odpovídat.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků, zajištění našich práv a pro účely administrativních úkolů spojených s těmito informacemi i pro obchodní organizaci. Údaje smluvních partnerů předáváme třetím stranám pouze v rámci platných právních předpisů, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely nebo pro splnění zákonných povinností nebo se souhlasem dotčených osob (např. K telekomunikacím, dopravě a dalším pomocným zapojené i subdodavatelé, banky, daňoví a právní poradci, poskytovatelé platebních služeb nebo daňové úřady). Smluvní partneři budou informováni o dalších formách zpracování, např. Pro marketingové účely, v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

O tom, jaké údaje jsou pro výše uvedené účely požadovány, informujeme smluvní partnery před nebo v rámci sběru dat, např. V online formulářích, zvláštním označením (např. Barvy) nebo symboly (např. Hvězdičky apod.), Nebo osobně.

Údaje vymažeme po vypršení zákonné záruky a srovnatelných povinností, tj. V zásadě po 4 letech, pokud nebudou data uložena na zákaznickém účtu, např. Pokud je nutné je uchovat z důvodu archivace z právních důvodů (např. Pro daňové účely) obvykle 10 let). Údaje, které nám byly sděleny smluvním partnerem v souvislosti s objednávkou, mazáme v souladu se specifikacemi objednávky, obvykle po skončení objednávky.

Pokud k poskytování našich služeb používáme poskytovatele nebo platformy třetích stran, vztahují se ve vztahu mezi uživateli a poskytovateli podmínky a oznámení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů nebo platforem třetích stran.

 • Zpracované datové typy: Údaje o inventáři (např. Jména, adresy), údaje o platbě (např. Bankovní údaje, faktury, historie plateb), kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla), údaje o smlouvě (např. Předmět smlouvy, doba trvání, kategorie zákazníka).
 • Dotčené osoby: Zainteresované strany, obchodní a smluvní partneři.
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům, kontaktní dotazy a komunikace, kancelářské a organizační postupy, administrace a odpovídání na dotazy.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 str. b. GDPR), právní povinnost (čl. 6 odst. 1 str. C. GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F GDPR).

Poskytování online nabídky a webhostingu

Abychom mohli bezpečně a efektivně poskytovat naši online nabídku, využíváme služby jednoho nebo více poskytovatelů webhostingu, z jejichž serverů (nebo serverů jimi spravovaných) je online nabídka přístupná. Pro tyto účely můžeme využívat služby infrastruktury a platforem, výpočetní kapacity, úložného prostoru a databázové služby, stejně jako bezpečnostní služby a služby technické údržby.

Údaje zpracovávané v rámci poskytování nabídky hostingu mohou zahrnovat všechny informace týkající se uživatelů naší online nabídky, které jsou generovány v kontextu používání a komunikace. To pravidelně zahrnuje IP adresu, která je nezbytná k tomu, abychom mohli doručit obsah online nabídek do prohlížečů, a všechny položky provedené v naší online nabídce nebo z webových stránek.

Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu : My sami (nebo náš poskytovatel webhostingu) shromažďujeme údaje o každém přístupu na server (tzv. Soubory protokolu serveru). Soubory protokolu serveru mohou obsahovat adresu a název webových stránek a souborů, ke kterým přistupujete, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, adresu URL referreru (dříve navštívená stránka) a zpravidla patří IP adresy a žádající poskytovatel.

Soubory protokolu serveru lze na jedné straně použít z bezpečnostních důvodů, např. K zabránění přetížení serveru (zejména v případě zneužití útoků, tzv. DDoS útoků) a na druhé straně k zajištění zatížení serveru a jeho stabilita.

 • Zpracované datové typy: Údaje o obsahu (např. Záznamy v online formulářích), údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta / komunikační údaje (např. Informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. Návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).

Zvláštní poznámky k aplikacím (aplikacím)

Zpracováváme údaje uživatelů naší aplikace, pokud je to nezbytné, abychom mohli aplikaci a její funkce zpřístupnit uživatelům, sledovat jejich bezpečnost a dále je rozvíjet. Můžeme také kontaktovat uživatele v souladu s právními požadavky, za předpokladu, že je komunikace nezbytná pro účely správy nebo použití aplikace. Co se týče zpracování uživatelských údajů, odkazujeme na informace o ochraně údajů v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Právní základ: Zpracování údajů, které je nezbytné pro zajištění funkčnosti aplikace, slouží ke splnění smluvních povinností. To platí také v případě, že poskytování funkcí vyžaduje autorizaci uživatele (např. Povolení funkcí zařízení). Pokud zpracování údajů není nutné pro zajištění funkčnosti aplikace, ale slouží k zabezpečení aplikace nebo našim obchodním zájmům (např. Shromažďování údajů za účelem optimalizace aplikace nebo z bezpečnostních důvodů), provádí se na základě našich oprávněných zájmů Zájmy. Pokud jsou uživatelé výslovně požádáni o souhlas se zpracováním jejich údajů, probíhá zpracování údajů, na které se souhlas vztahuje, na základě souhlasu.

komerční použití : Zpracováváme údaje uživatelů naší aplikace, registrovaných a jakýchkoli testovacích uživatelů (dále jednotně jen „uživatelé“), abychom jim mohli poskytovat naše smluvní služby a na základě oprávněných zájmů zajišťovat bezpečnost naší aplikace a abychom ji mohli dále rozvíjet. Požadované informace jsou jako takové označeny v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání, objednávce, objednávce nebo srovnatelné smlouvě a mohou zahrnovat informace požadované pro poskytování služeb a jakékoli fakturace, jakož i kontaktní údaje, aby bylo možné provádět jakékoli konzultace .

Oprávnění zařízení pro přístup k funkcím a datům : Použití naší aplikace nebo jejích funkcí může vyžadovat oprávnění uživatelů pro přístup k určitým funkcím použitých zařízení nebo k datům uloženým v zařízeních nebo přístupným pomocí zařízení. Ve výchozím nastavení musí být tato oprávnění udělena uživateli a lze je kdykoli odvolat v nastavení příslušných zařízení. Přesný postup pro kontrolu autorizace aplikací může záviset na zařízení a softwaru uživatelů. Uživatelé nás mohou kontaktovat, pokud potřebují další informace. Poukazujeme na to, že odmítnutí nebo zrušení příslušných oprávnění může ovlivnit funkčnost naší aplikace.

 • Zpracované datové typy: Údaje o inventáři (např. Jména, adresy), meta / komunikační údaje (např. Informace o zařízení, IP adresy), údaje o platbě (např. Bankovní údaje, faktury, historie plateb), údaje o smlouvě (např. Předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníka) .
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. Návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a zákaznických služeb.
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 str. A. GDPR), plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 str. b. GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F GDPR).

Kontakt

Když nás kontaktujete (např. Prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo prostřednictvím sociálních médií), jsou zpracovávány údaje o dotazující se osobě, pokud je to nezbytné pro zodpovězení kontaktních dotazů a jakýchkoli požadovaných opatření.

Odpověď na kontaktní dotazy v rámci smluvních nebo předsmluvních vztahů probíhá za účelem plnění našich smluvních povinností nebo k zodpovězení (před) smluvních dotazů a jinak na základě oprávněných zájmů na zodpovězení dotazů.

 • Zpracované datové typy: Údaje o inventáři (např. Jména, adresy), kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. Záznamy v online formulářích).
 • Dotčené osoby: Komunikační partner.
 • Účely zpracování: Žádosti o kontakt a komunikaci.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. B) písm. F) GDPR).

Komunikace přes messenger

Pro komunikaci používáme posly, a proto vás žádáme, abyste sledovali následující informace o funkčnosti posla, o šifrování, o použití komunikačních metadat a o vašich možnostech námitky.

Můžete nás také kontaktovat alternativními způsoby, například telefonicky nebo e-mailem. Použijte prosím kontaktní možnosti, které vám byly poskytnuty, nebo kontaktní možnosti uvedené v naší online nabídce.

V případě end-to-end šifrování obsahu (tj. Obsahu vaší zprávy a příloh) upozorňujeme, že komunikační obsah (tj. Obsah zprávy a připojené obrázky) je šifrován od začátku do konce. To znamená, že obsah zpráv nelze zobrazit, a to ani samotnými poskytovateli zpráv. Vždy byste měli používat nejnovější verzi aplikace Messenger s aktivovaným šifrováním, abyste zajistili šifrování obsahu zprávy.

Upozorňujeme však také na naše komunikační partnery, že poskytovatelé messenger nevidí obsah, ale mohou zjistit, že a když s námi komunikují komunikační partneři, stejně jako technické informace o zařízení používaném komunikačním partnerem a v závislosti na nastavení jejich zařízení, informace o poloze (tzv. metadata).

Poznámky k právním základům: Pokud před komunikací s nimi prostřednictvím messengeru požádáme komunikační partnery o povolení, právním základem pro zpracování jejich údajů je jejich souhlas. Kromě toho, pokud nepožádáme o váš souhlas a vy nás například kontaktujete, používáme Messenger ve vztahu k našim smluvním partnerům a v souvislosti s uzavřením smlouvy jako smluvní opatření a v případě dalších zúčastněných stran a komunikačních partnerů na základě našich oprávněných zájmů rychlou a efektivní komunikaci a uspokojení potřeb našeho komunikačního partnera pro komunikaci přes messenger. Dále bychom chtěli upozornit, že kontaktní údaje, které jsme nám poskytli, nepředáváme poslovi poprvé bez vašeho souhlasu.

Zrušení, námitka a výmaz: Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a kdykoli můžete vznést námitku proti komunikaci s námi prostřednictvím Messengeru. V případě komunikace prostřednictvím Messengeru odstraňujeme zprávy v souladu s našimi obecnými pokyny pro mazání (tj. Například jak je popsáno výše, po ukončení smluvních vztahů, v kontextu požadavků na archivaci atd.) A jinak, jakmile můžeme předpokládat, že jsme odpověděli na jakékoli informace od komunikačního partnera, pokud nelze očekávat žádný odkaz na předchozí konverzaci a vymazání není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na uchovávání.

Výhrada odkazu na jiné komunikační kanály: Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že z důvodu vaší bezpečnosti si vyhrazujeme právo neodpovídat na dotazy prostřednictvím Messengeru. To je případ, pokud například interní informace o smlouvě vyžadují zvláštní utajení nebo odpověď prostřednictvím Messengeru nesplňuje formální požadavky. V takových případech vás odkážeme na vhodnější komunikační kanály.

 • Zpracované datové typy: Kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla), údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta / komunikační údaje (např. Informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Komunikační partner.
 • Účely zpracování: Kontaktní dotazy a komunikace, přímý marketing (např. E-mailem nebo poštou).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. A) GDPR), legitimní zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).

Cloudové služby

Používáme softwarové služby (tzv. „Cloudové služby“, také známé jako „software jako služba“), které jsou přístupné přes internet a běží na serverech jejich poskytovatelů, k následujícím účelům: ukládání a správa dokumentů, správa kalendáře, zasílání e-mailů, tabulek a prezentací, výměna dokumentů, obsahu a informací s konkrétními příjemci nebo zveřejňování webových stránek, formulářů nebo jiného obsahu a informací, jakož i chaty a účast na audiokonferencích a videokonferencích.

V této souvislosti mohou být osobní údaje zpracovávány a ukládány na serverech poskytovatele, pokud jsou součástí komunikačních procesů s námi nebo jinak zpracovávány námi, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně údajů. Tato data mohou zahrnovat zejména kmenová data a kontaktní údaje uživatelů, údaje o transakcích, smlouvách, dalších procesech a jejich obsahu. Poskytovatelé cloudových služeb také zpracovávají údaje o používání a metadata, která používají pro účely zabezpečení a pro optimalizaci služeb.

Pokud používáme cloudové služby k poskytování formulářů nebo jiných dokumentů a obsahu pro jiné uživatele nebo veřejně přístupné webové stránky, mohou poskytovatelé umisťovat soubory cookie na zařízení uživatelů pro účely webové analýzy nebo pro změnu uživatelských nastavení (např. V případě médií ovládání) pamatujte, uložte.

Poznámky k právním základům: Pokud požádáme o souhlas s používáním cloudových služeb, právním základem pro zpracování je souhlas. Kromě toho může být jejich používání součástí našich (před) smluvních služeb, pokud bylo v této souvislosti dohodnuto používání cloudových služeb. V opačném případě budou uživatelská data zpracovávána na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o efektivní a bezpečné procesy správy a spolupráce)

 • Zpracované datové typy: Údaje o inventáři (např. Jména, adresy), kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. Záznamy v online formulářích), údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta / komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Zákazníci, zaměstnanci (např. Zaměstnanci, uchazeči, bývalí zaměstnanci), zúčastněné strany, komunikační partneři.
 • Účely zpracování: Kancelářské a organizační postupy.
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 str. A. GDPR), plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 str. b. GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F GDPR).

Zpravodaje a elektronická oznámení

Zpravodaje, e-maily a další elektronická oznámení (dále jen „zpravodaje“) zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo zákonným souhlasem. Pokud je obsah zpravodaje konkrétně popsán při registraci k odběru zpravodaje, je rozhodující pro souhlas uživatele. Mimochodem, naše zpravodaje obsahují informace o našich službách a nás.

K registraci k odběru našich zpravodajů stačí uvést vaši e-mailovou adresu. Můžeme vás však požádat, abyste uvedli jméno pro účely osobního oslovení v informačním zpravodaji, nebo o poskytnutí dalších informací, pokud je to pro účely zpravodaje nezbytné.

Postup dvojitého přihlášení: Registrace k odběru našeho zpravodaje probíhá v rámci takzvaného postupu dvojitého přihlášení. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat pomocí e-mailové adresy někoho jiného. Registrace do zpravodaje se zaznamenávají, aby bylo možné prokázat proces registrace podle zákonných požadavků. To zahrnuje ukládání času registrace a potvrzení a také IP adresy. Zaznamenávají se také změny vašich údajů uložených poskytovatelem přepravních služeb.

Výmaz a omezení zpracování: Nepřihlášené e-mailové adresy můžeme ukládat až tři roky na základě našich oprávněných zájmů, než je smažeme, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel možné obrany proti nárokům. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoli, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu. V případě povinnosti trvale sledovat rozpory si vyhrazujeme právo uložit e-mailovou adresu do černé listiny (tzv. „Blocklist“) pouze za tímto účelem.

Protokolování registračního procesu probíhá na základě našich oprávněných zájmů za účelem prokázání řádného postupu. Pokud pověříme poskytovatele služeb zasíláním e-mailů, je to prováděno na základě našich oprávněných zájmů v efektivním a zabezpečeném poštovním systému.

Poznámky k právním základům: Zpravodaj je zasílán na základě souhlasu příjemce, nebo není-li souhlas vyžadován, na základě našich oprávněných zájmů v přímém marketingu, pokud a v rozsahu, který je povolen zákonem, např. V případě reklamy na stávající zákazníky. Pokud poskytovatele služeb pověříme zasíláním e-mailů, děje se tak na základě našich oprávněných zájmů. Proces registrace se zaznamenává na základě našich oprávněných zájmů, abychom prokázali, že byl proveden v souladu se zákonem.

Obsah: Informace o nás, našich službách, akcích a nabídkách.

Měření míry otevření a kliknutí: Zpravodaje obsahují takzvaný „web beacon“, tj. Soubor o velikosti pixelu, který se načte z našeho serveru při otevření zpravodaje nebo, pokud používáme poskytovatele přepravních služeb, z jeho serveru. V rámci tohoto načítání zpočátku se shromažďují technické informace, například informace o prohlížeči a vašem systému, stejně jako vaše IP adresa a doba přístupu.

Tyto informace se používají pro technické zdokonalení našeho zpravodaje na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich chování při čtení na základě jejich umístění při načítání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů. Tato analýza zahrnuje také určení, zda jsou zpravodaje otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy se klikne. Tyto informace jsou přiřazeny jednotlivým příjemcům zpravodaje a jsou uloženy v jejich profilech, dokud nejsou smazány. Hodnocení nám umožňují rozpoznat čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobit jim náš obsah nebo poslat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Měření rychlosti otevření a rychlosti kliknutí, jakož i ukládání výsledků měření do profilů uživatelů a jejich další zpracování jsou založeny na souhlasu uživatelů.

Samostatné odvolání měření výkonu bohužel není možné, v tomto případě musí být celé předplatné informačního bulletinu zrušeno nebo v rozporu. V takovém případě budou uložené informace o profilu odstraněny.

 • Zpracované datové typy: Údaje o inventáři (např. Jména, adresy), kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla), meta / komunikační údaje (např. Informace o zařízení, IP adresy), údaje o využití (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu).
 • Dotčené osoby: Komunikační partner.
 • Účely zpracování: Přímý marketing (např. E-mailem nebo poštou).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. A) GDPR), legitimní zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).
 • Možnost opozice (opt-out): Příjem našeho zpravodaje můžete kdykoli zrušit, tj. Odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti dalšímu příjmu. Odkaz na zrušení zpravodaje najdete buď na konci každého zpravodaje, nebo můžete použít některou z výše uvedených možností kontaktu, nejlépe e-mailem.

Reklamní komunikace prostřednictvím e-mailu, pošty, faxu nebo telefonu

Osobní údaje zpracováváme pro účely reklamní komunikace, která může probíhat různými kanály, jako je e-mail, telefon, pošta nebo fax, v souladu s právními požadavky.

Příjemci mají právo kdykoli odvolat svůj souhlas nebo kdykoli vznést námitku proti propagační komunikaci.

Po odvolání nebo námitce můžeme údaje potřebné k prokázání souhlasu uchovávat po dobu až tří let na základě našich oprávněných zájmů, než je smažeme. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel možné obrany proti nárokům. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoli, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.

 • Zpracované datové typy: Údaje o inventáři (např. Jména, adresy), kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla).
 • Dotčené osoby: Komunikační partner.
 • Účely zpracování: Přímý marketing (např. E-mailem nebo poštou).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. A) GDPR), legitimní zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).

Online marketing

Osobní údaje zpracováváme pro účely online marketingu, což může zahrnovat zejména marketing reklamního prostoru nebo prezentaci reklamy a dalšího obsahu (souhrnně jen „obsah“) na základě potenciálních zájmů uživatelů a měření jejich účinnost.

Pro tyto účely se vytvářejí tzv. Uživatelské profily a ukládají se do souboru (tzv. „Cookie“) nebo se používají podobné procesy, pomocí nichž se ukládají uživatelské informace relevantní pro prezentaci výše uvedeného obsahu. Tyto informace mohou zahrnovat zobrazený obsah, navštívené webové stránky, použité online sítě, ale také komunikační partnery a technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o dobách používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o jejich poloze, lze to také zpracovat.

Uloží se také IP adresy uživatelů. K ochraně uživatelů však používáme dostupné postupy maskování IP (tj. Pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně se v procesu online marketingu neukládají žádná jasná uživatelská data (například e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že stejně jako poskytovatelé online marketingových procesů neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech.

Informace v profilech se obvykle ukládají v cookies nebo podobnými procesy. Tyto soubory cookie lze později obecně také číst na jiných webových stránkách, které používají stejný proces online marketingu, analyzovat je za účelem zobrazení obsahu a doplnit o další údaje a uložit je na serveru poskytovatele procesu online marketingu.

Jako výjimku lze profilům přiřadit jasná data. To je případ, kdy jsou uživatelé například členy sociální sítě, jejíž online marketingový proces používáme, a síť spojuje profily uživatelů s výše uvedenými informacemi. Žádáme vás, abyste si uvědomili, že uživatelé mohou s poskytovateli uzavírat další dohody, například udělením souhlasu během registrace.

V zásadě máme přístup pouze k souhrnným informacím o úspěchu našich reklam. V rámci takzvaných měření konverzí však můžeme zkontrolovat, které z našich online marketingových procesů vedly k takzvané konverzi, tj. Například ke smlouvě s námi. Měření konverzí se používá výhradně k analýze úspěšnosti našich marketingových opatření.

Pokud není uvedeno jinak, žádáme vás, abyste předpokládali, že použité soubory cookie budou uloženy po dobu dvou let.

Poznámky k právním základům: Pokud požádáme uživatele o souhlas s použitím externích poskytovatelů, právním základem pro zpracování údajů je souhlas. V opačném případě budou údaje o uživateli zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o efektivní, ekonomické a příjemné služby). V této souvislosti bychom vás rádi upozornili na informace o používání cookies v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pixely na Facebooku a tvorba cílové skupiny (vlastní publikum) : S pomocí pixelu Facebook (nebo srovnatelných funkcí pro přenos dat událostí nebo kontaktních informací pomocí rozhraní v aplikacích) je Facebook na jedné straně schopen cílit na návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazení reklamy (tzv. „reklamy na Facebooku“). V souladu s tím používáme pixel na Facebooku k zasílání pouze námi umístěných reklam na Facebooku těm uživatelům na Facebooku a v rámci služeb partnerů spolupracujících s Facebookem (tzv. „Síť publika“) https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), kteří rovněž projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty, které lze vidět z navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku (tzv. „Custom Audiences“). S pomocí pixelu na Facebooku bychom také chtěli zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly otravné. S pomocí pixelu na Facebooku můžeme také pochopit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu, když zjistíme, zda byli uživatelé přesměrováni na náš web po kliknutí na reklamu na Facebooku (tzv. „Měření konverzí“).

Jsme spolu s Facebook Ireland Ltd. za shromažďování nebo příjem jako součást přenosu (nikoli však dalšího zpracování) „údajů o událostech“, které Facebook shromažďuje pomocí pixelu Facebook a srovnatelných funkcí (např. rozhraní), které jsou prováděny v naší online nabídce nebo přijímány v kontextu převod pro následující účely, společně odpovědný: a) Zobrazení obsahu reklamních informací, které odpovídají předpokládaným zájmům uživatelů; b) doručování obchodních zpráv a zpráv souvisejících s transakcemi (např. oslovování uživatelů prostřednictvím služby Facebook Messenger); c) Zlepšení poskytování reklam a personalizačních funkcí a obsahu (např. zlepšení rozpoznávání toho, který obsah nebo informace o reklamě pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů). S Facebookem jsme uzavřeli zvláštní dohodu („Dodatek pro odpovědné osoby“, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), který upravuje zejména bezpečnostní opatření, která musí Facebook dodržovat (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) a v nichž Facebook souhlasil s plněním práv subjektů údajů (tj. uživatelé mohou například zasílat informace nebo žádosti o výmaz přímo Facebooku). Poznámka: Pokud nám Facebook poskytuje naměřené hodnoty, analýzy a zprávy (které jsou agregované, tj. Neobdrží žádné informace o jednotlivých uživatelích a jsou pro nás anonymní), pak toto zpracování neprobíhá v rámci společné odpovědnosti, ale na základě smlouvy o zpracování objednávky („podmínky zpracování údajů“), https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) „podmínky zabezpečení údajů“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) a s ohledem na zpracování v USA na základě standardních smluvních doložek („Facebook-EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Práva uživatelů (zejména na informace, mazání, námitky a stížnosti u příslušného dozorčího orgánu) nejsou dohodami s Facebookem omezena.

 • Zpracované datové typy: Údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta / komunikační data (např. Informace o zařízení, IP adresy), data událostí (Facebook) („data událostí“ jsou data, která jsou např. Prostřednictvím Facebooku – lze přenášet pixely) od nás na Facebook (prostřednictvím aplikací nebo jinými způsoby) a vztahují se k lidem nebo jejich činům; Údaje zahrnují například informace o návštěvách webových stránek, interakcích s obsahem, funkcích, instalacích aplikací, nákupech produktů atd .; údaje o události jsou zpracovávány za účelem vytváření cílových skupin pro obsahové a reklamní informace (vlastní publikum); data události neobsahují skutečný obsah (například písemné komentáře), žádné přihlašovací údaje a žádné kontaktní informace (takže žádná jména , e-mailové adresy a telefonní čísla. Údaje o událostech Facebook smaže maximálně po dvou letech, cílové skupiny se z nich vytvořily odstraněním našeho účtu na Facebooku).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. Návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Marketing, profily s informacemi souvisejícími s uživateli (tvorba uživatelských profilů), remarketing, měření konverzí (měření účinnosti marketingových opatření), formování cílové skupiny, formování cílové skupiny (určení cílových skupin relevantních pro marketingové účely nebo jiný výstup obsahu ).
 • Bezpečnostní opatření: IP maskování (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. A) GDPR), legitimní zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).
 • Možnost opozice (opt-out): Odkazujeme na oznámení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů a možnosti námitek poskytovaných poskytovatelům (tzv. „Opt-out“). Pokud není specifikována možnost výslovného odhlášení, máte možnost vypnout cookies v nastavení prohlížeče. To však může omezit funkce naší online nabídky. Proto také doporučujeme následující možnosti odhlášení, které jsou nabízeny v souhrnu pro příslušné oblasti:

  a) Evropa: https://www.youronlinechoices.eu .
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices .
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices .
  d) Meziregionální: https://optout.aboutads.info .

Použité služby a poskytovatelé služeb:

Přítomnost v sociálních sítích (sociální média)

Udržujeme online přítomnost v sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme údaje o uživatelích, abychom mohli komunikovat s aktivními uživateli nebo nabízet informace o nás.

Rádi bychom zdůraznili, že údaje o uživatelích lze zpracovávat i mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože by to například mohlo ztížit vymáhání práv uživatelů.

Kromě toho jsou údaje uživatelů v sociálních sítích obvykle zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Například profily použití lze vytvořit na základě chování uživatelů a zájmů uživatelů z toho vyplývajících. Profily použití lze zase použít například k umístění reklam uvnitř a vně sítí, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. Pro tyto účely se soubory cookie obvykle ukládají do počítačů uživatelů, ve kterých se ukládá chování při používání a zájmy uživatelů. Kromě toho lze data ukládat do profilů použití bez ohledu na zařízení používaná uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).

Podrobný popis příslušných forem zpracování a možnosti námitky (opt-out) odkazujeme na prohlášení o ochraně údajů a informace poskytované provozovateli příslušných sítí.

V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů poukazujeme na to, že je lze nejúčinněji uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přijímat vhodná opatření a poskytovat informace přímo. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

Facebook : Jsme spolu s Facebook Ireland Ltd. odpovědný za shromažďování (nikoli však další zpracování) údajů od návštěvníků naší stránky na Facebooku (tzv. „fan page“). Tato data zahrnují informace o typech obsahu, který si uživatelé prohlížejí nebo s ním interagují, nebo o akcích, které provádějí (viz „Věci, které vy a ostatní děláte a poskytujete“ v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/policy), stejně jako informace o zařízeních používaných uživateli (např. B. IP adresy, operační systém, typ prohlížeče, jazyková nastavení, data cookies; viz část „Informace o zařízení“ v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/policy ). Jak je vysvětleno v datové politice Facebooku v části „Jak tyto informace používáme?“, Facebook také shromažďuje a používá informace k poskytování analytických služeb, tzv. „Page Insights“, pro provozovatele webových stránek, aby mohli získat informace o tom, jak jsou lidé používání jejich stránek a interakce s obsahem s nimi spojenými. S Facebookem jsme uzavřeli zvláštní dohodu („Informace o stránce Insights“, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ), který upravuje zejména to, jaká bezpečnostní opatření musí Facebook dodržovat a ve kterých Facebook souhlasil s plněním práv subjektu údajů (tj. uživatelé mohou například zasílat informace nebo žádosti o vymazání přímo na Facebook). Práva uživatelů (zejména na informace, mazání, námitky a stížnosti u příslušného dozorčího orgánu) nejsou dohodami s Facebookem omezena. Další informace naleznete v části „Informace o přehledech stránek“ ( https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data ).

 • Zpracované datové typy: Kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. Záznamy v online formulářích), údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta / komunikační údaje (např. Informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. Návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Kontaktní dotazy a komunikace, zpětná vazba (např. Shromažďování zpětné vazby prostřednictvím online formuláře), marketing.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).

Použité služby a poskytovatelé služeb:

Pluginy a vestavěné funkce i obsah

Do naší online nabídky zahrnujeme funkční a obsahové prvky, které jsou získávány ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Může to být například grafika, videa nebo mapy měst (dále jednotně označované jako „obsah“).

Integrace vždy předpokládá, že externí poskytovatelé tohoto obsahu zpracují IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do jejich prohlížeče. Pro zobrazení tohoto obsahu nebo funkcí je proto požadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu pouze IP adresu. Poskytovatelé třetích stran mohou také pro statistické nebo marketingové účely používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, známé také jako „webové majáky“). „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na stránkách tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a obsahují mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazované webové stránky, dobu návštěvy a další informace o použití naší online nabídky , jakož i odkaz na tyto informace z jiných zdrojů.

Poznámky k právním základům: Pokud požádáme uživatele o souhlas s použitím externích poskytovatelů, právním základem pro zpracování údajů je souhlas. V opačném případě budou údaje o uživateli zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o efektivní, ekonomické a příjemné služby). V této souvislosti bychom vás rádi upozornili na informace o používání cookies v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Zpracované datové typy: Údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta / komunikační data (např. Informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. Návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost, poskytování smluvních služeb a zákaznický servis.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).

Použité služby a poskytovatelé služeb:

 • Fonty Google: Integrujeme písma („Google Fonts“) od poskytovatele Google, přičemž uživatelská data se používají výhradně za účelem zobrazení písem v prohlížeči uživatele. Integrace probíhá na základě našich oprávněných zájmů na technicky bezpečném, bezúdržbovém a efektivním používání písem, jejich jednotném zastoupení a zohlednění možných licenčních omezení pro jejich integraci. Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová stránka: https://fonts.google.com/ ; Ochrana dat: https://policies.google.com/privacy .
 • Google mapy: Integrujeme mapy služby „Mapy Google“ poskytované společností Google. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat zejména IP adresy uživatelů a údaje o poloze, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (obvykle jako součást nastavení jejich mobilních zařízení); Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová stránka: https://cloud.google.com/maps-platform ; Ochrana dat: https://policies.google.com/privacy ; Možnost opozice (opt-out): Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Nastavení pro zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated .

Výmaz údajů

Údaje, které zpracováváme, budou smazány v souladu s právními požadavky, jakmile bude odvolán souhlas povolený ke zpracování nebo přestanou platit jiná oprávnění (např. Pokud účel zpracování těchto údajů již není použitelný nebo není vyžadován pro účel).

Pokud nebudou údaje vymazány, protože jsou vyžadovány pro jiné a zákonně přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno na tyto účely. Jinými slovy, údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových právních důvodů nebo jejichž uložení je nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

V rámci našich informací o ochraně údajů můžeme uživatelům poskytnout další informace o mazání a ukládání údajů, které se konkrétně vztahují na příslušný proces zpracování.

Změna a aktualizace prohlášení o ochraně údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně údajů upravíme, jakmile to provedou změny ve zpracování údajů, které provedeme. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat vaši spolupráci (např. Souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Pokud v tomto prohlášení o ochraně údajů poskytneme adresy a kontaktní informace společností a organizací, vezměte prosím na vědomí, že adresy se mohou v průběhu času měnit a před kontaktováním nás požádejte o kontrolu těchto údajů.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, která vyplývají zejména z čl. 15 až 21 GDPR:

 • Právo na námitku: Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1. 1 lit. e nebo f GDPR se vznáší námitka; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímé pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
 • Právo na poskytnutí informací: Máte právo požadovat potvrzení, zda se dané údaje zpracovávají, a požadovat informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu s právními požadavky.
 • Právo na opravu: V souladu s právními požadavky máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování: V souladu s právními požadavky máte právo požadovat okamžité vymazání údajů, které se vás týkají, nebo případně požádat o omezení zpracování údajů v souladu s právními požadavky.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo přijímat údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli v souladu s právními požadavky, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich přenos jiné odpovědné osobě.
 • Stížnost u dozorového úřadu: V souladu s právními požadavky a aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů, zejména u dozorového úřadu v členském státě, ve kterém obvykle bydlíte, dozorčího orgánu orgán vašeho pracoviště nebo místo údajného porušení, pokud byste měli být toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR.

Definice pojmů

Tato část poskytuje přehled pojmů použitých v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Mnoho termínů je převzato ze zákona a primárně definováno v čl. 4 GDPR. Právní definice jsou závazné. Naproti tomu následující vysvětlení mají především pomoci porozumět. Termíny jsou seřazeny podle abecedy.

 • IP maskování: „Maskování IP“ je metoda, při které se poslední oktet, tj. Poslední dvě číslice adresy IP, odstraní, takže adresu IP již nelze použít k jednoznačné identifikaci osoby. Proto je maskování IP prostředkem metod pseudonymizace zpracování, zejména v online marketingu
 • Měření převodu: Měření konverze (také známé jako „hodnocení akce návštěvy“) je postup, pomocí kterého lze určit účinnost marketingových opatření. Za tímto účelem se soubor cookie obvykle ukládá do zařízení uživatelů na webových stránkách, na nichž se provádějí marketingová opatření, a poté se znovu načítá na cílovém webu. Můžeme například zjistit, zda byly reklamy, které jsme umístili na jiné webové stránky, úspěšné.
 • Osobní data: „Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor (např. Cookie) nebo jedna nebo více zvláštních funkcí, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
 • Profily s informacemi o uživateli: Zpracování „profilů s informacemi o uživateli“ nebo „profilů“ v krátkosti zahrnuje jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k identifikaci určitých osobních aspektů, které se vztahují k fyzické osobě (v závislosti na individuální V závislosti na typu formování profilu lze analyzovat, vyhodnotit nebo předpovědět různé informace týkající se demografických údajů, chování a zájmů, jako je interakce s webovými stránkami a jejich obsahem atd. (např. zájmy o určitý obsah nebo produkty, chování kliknutí na webu nebo místo pobytu). Soubory cookie a webové majáky se často používají pro účely profilování.
 • Remarketing: „Remarketing“ nebo „retargeting“ se používá, když je například pro reklamní účely zaznamenáno, o jaké produkty měl uživatel na webu zájem, aby mu uživatel tyto produkty připomněl na jiných webech, například v reklamách.
 • Odpovědný: „Odpovědná“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.
 • Zpracovává se: „Zpracováním“ se rozumí jakýkoli proces prováděný s nebo bez pomoci automatizovaných procesů nebo jakékoli takové řady procesů v souvislosti s osobními údaji. Pojem jde daleko a zahrnuje prakticky každé zacházení s daty, ať už jde o shromažďování, hodnocení, ukládání, přenos nebo mazání.
 • Tvorba cílové skupiny: Mluví se o formování cílové skupiny (nebo o „vlastním publiku“), když jsou cílové skupiny určeny pro reklamní účely, např. Zobrazování reklam. Například na základě zájmu uživatele o určité produkty nebo témata na internetu lze vyvodit závěr, že tento uživatel má zájem o reklamy na podobné produkty nebo internetový obchod, ve kterém si produkty prohlížel. Mluví se o „cílovém publiku“ (nebo podobných cílových skupinách), když se obsah, který je považován za vhodný, zobrazí uživatelům, jejichž profily nebo zájmy pravděpodobně odpovídají uživatelům, pro které byly profily vytvořeny. Soubory cookie a webové majáky se obvykle používají za účelem vytváření vlastních segmentů publika a podobných segmentů publika.

Vytvořil s Datenschutz-Generator.de Dr. Thomas Schwenke